Natuurkunde 3e1.2 Veerconstante

Opgave:
Aan een veer met een veerconstante van 2.156 N/cm hangt een gewicht van 53.9 N
Bereken hoeveel de veer dan uitrekt.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:54